2010. április 2., péntek

Húsvétnak hajnalán
***************

Húsvétnak, e vérző hajnalán,
ébred a tavasz, s ünnepi láz.
A szívem hevesen megdobban,
mert keresztfa vérzett álmomban.
Rajta Te voltál édes Uram!

Húsvétnak, e vérző hajnalán,
ajkam suttogja áldott imát.
Uram, amiért te meghaltál,
semmivé tette, e rút világ!
Feledte a szeretet szavát.

Szólj hát, hogy én most mivé legyek,
egyedül sötét rengetegben!
Hol tüskék marják fáradt testem,
zokogva vérzik árva lelkem.

Húsvétnak, e vérző hajnalán,
Uram szólj, eltévedt sok bárány!
Vedd karodba hallgasd meg szavát,
miért lett,  kegyetlen, e világ,
miért a pénzben látja Urát!

Húsvétnak, e vérző hajnalán,
oly keserű a cukros pohár.
Mit Te adtál halálod árán,
én láttam az éj sötét ágyán,
dicső vér csorgott a Keresztfán.

Nagy Erzsébet
Szarvas
/lizbet01/

2010. február 28., vasárnap


A töbszörös gyilkossággal vádolt személyt villamos székbe ültetik.
- Van valami utolsó kívánsága? - mondja az őr.
- Igen
- És mi?
- Megfogná a kezem?
A németet, a magyart és a cigányt felhívatja magához Isten. Elsőként a
némettel beszél:
- Te, német, ha még egyszer fajgyülölősködsz, akkor ezzel a piros gombbal
kiírtom az egész népedet.
Kiszalad sírva a német, bemegy a magyar. Ugyanaz történik vele is.
Harmadiknak behívja Isten a cigányt:
- Ha még egyszer lopsz, ezzel a piros gombbal kiírtom a népedet.
Jön ki röhögve a cigány, a magyar és a német csodálkozik:
- Mit röhögsz, cigány?
- Elloptam a piros gombot!
Egy politikusokkal teli busz kirándulásra indul vidékre. A sofőr
belefeledkezik a festői tájba, így beleesik egy szakadékba, egy tanya mellett.
Másnap megérkezik a rendőrség, kihallgatják a tanya tulajdonosát:
- Nem talált áldozatokat?
- De, találtam.
- És hol vannak?
- Hát, eltemettem őket.
- Az összes politikus meghalt?
- Némelyik azt mondta, hogy nem, de én már nem hiszem el ezeknek egy szavát
sem...
Az Egyház embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. Két hét
múlva a gyűlésen beszámolót tartanak.
Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb eredményt a dadogós érte
el, aki több, mint húsz Bibliát adott el. Kérdezik tőle, hogy csinálta?
- A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem ve-ve-ve-veszik meg,
fe-fe-fe-felolvasom.

2010. február 5., péntek

Nagy Emőke - HA....

Ha "kell" a muszáj,
s nemcsak "lehet"
az tönkretehet
egy életet.

Önsajnálatból, mártírságból
falat húztam magam köré,
évek múltak
nőtt az erőd,
s a sok fától nem láttam
az Erdő mögé!

De mint, ki álomból ébred,
szó szerint,
elfelejthetem a sok
rémséget,
s elindulhatok újra
HISZ ELŐTTEM AZ ÉLET!

Anyának lenni

Amikor baba volt, s az én
büszkeségem határtalan....
csodájára jártak
s én ifjú anya, boldogan
mutattam a világnak.

Most már nem baba....
a büszkeség sokkal erősebb
bennem...
én csodálom inkább
s ő mintha mondaná,
nézzetek rám,
általatok mivé lettem!

Sok szeretettel.....

2010. február 2., kedd

Kun Magdolna :

Szerelmünk emlékére....

Úgy vártalak téged, mint Messiást a nyomor,
Melynek szenvedő arcától könnyet sírt az ég is.
És úgy hívtalak téged, mint álmos nap az alkonyt,
Hogy lángcsóvával világítson csillagébredésig.
Álmaimban elképzeltem, hogy engem is szeretnek.

Vár rám majd valaki a vén tölgyfák alatt.
S mikor tavaszt hoz az élet, nyíló pipacsszirmot
Nekem is jut a boldogságból egy apró, kicsi darab.
Éjszakánként én voltam a holdat őrző angyal,
Kinek sudár kecses alakja csillagfényben táncolt,
S ki titkos vággyal hitte, hogy egy bűvös varázslattal

Magához vonzhatja a szívkereső vándort...
Néha halk sóhajok szálltak a néma éjszakában,
A szó túl szürke volt, de a gondolat még csillant,
Mert a tudat alatt elrejtőzve megláttam a lelked,
Ahogy reményt adó hitként, életünkért lobbant.

Mikor mindent feladtam megtaláltalak
És ajándékként elhoztad a végtelen szerelmet,
Mely koldusszegény éveimben rádöbbentett arra,
Hogy minden igaz csodát a jelenben keressek.

Már tudom a földön nincs csodásabb drágakő,
Mint egy könnyektől ragyogó fénymosoly az arcon,
Mert nekem az a legszebben tündöklő mesebeli kincs,
Mikor megfáradt ősz fejem a te válladra hajtom.

2010. január 27., szerda


Kalkuttai Teréz anya: A legszebb a világon

A legszebb nap? - A mai.
A legnagyobb akadály? - A félelem
A legkönnyebb? - Tévedni.
Minden rossznak a gyökere? - Az önzés.
A legjobb szórakozás? - A munka.
A legrosszabb kudarc? - A csüggedés.
A legjobb tanító? - A gyerek.
A legfőbb szükségszerűség? - Adni magad.
Mi tesz boldoggá? - Másokért élni.
A legnagyobb tévedés? - A rossz hangulat.
A legközönségesebb érzelem? - A bosszú és a harag.
A legszebb ajándék? - A megértés.
A legnélkülözhetetlenebb? - Az otthon.
A legjólesőbb érzelem? - A benső béke.
A legjobb megoldás? - A derűlátás.
A legnagyobb elégtétel? - A teljesített kötelesség.
A világ legtartósabb ereje? - A hit.
A legszükségesebb emberek? - A szülők.
A legszebb a világon? - A SZERETET.
2010. január 22., péntek

2010. január 14., csütörtök

Varga Margit : Béke a lélekkel

Béke a lélekkel

A lelki béke szilárd nyugalom,
de nem kérést elutasító unalom;
fegyelem, mely enged, s elfogad,
sosem fél, nem remél, csak ad.

A lelki béke tevékeny erő,
nem eltipró, hanem felemelő;
táplál, éltet, legyőzi a szenvedést,
maga alá gyűri a szenvedélyt.

A lelki béke féltő hatalom,
nem másokat lebíró akarom;
szelíd, finom, végtelenül kegyes,
meghajolva előtte, legyőzheted.

A leki béke feltörő tudás,
befogadás, semmit nem tagadás;
mélység és magasság között feszül,
általa minden összhangba kerül.

A lelki béke értő szeretet,
hatása békíti ki az ellentéteket;
pont, mely körül belső világod forog,
melyet elérve önvalód láthatod.


2010. január 8., péntek

Aletta Vid
Tél

Most újra tél lett, újra tél,
felfut a fák között a szél,
nézz ki a kertre, nézd, a fagy
a rózsaágakon ragad,
most nézd, az ember nagykabát,
és nézd, a hó is orrbavág,
és nézd a kéményt, nézd, a fényben
hogyan rikít egész fehérben
az utca és az iskolád,
amott a templomtornyon át
följebb a domb is úgy ragyog,
mint hogyha nyers tojáshabot
kent volna rá egy bajszos úr...
Most tél van újra, újra tél,
s a jégcsapok között a szél beszél.

Ferenczy Hanna
Január

Ezer konok
kis csepp kopog
árad, terül
tócsába gyűl.
Zúg, riogat,
hórongyokat
cibál a szél
- még itt a tél.
A kert komor,
csupasz bokor
ázott madár -
tavaszra vár.
De semmi jel,
fény nem felel
- a szürke ég
kék lesz e még?


2010. január 1., péntekÓ év, szólj
***********
Ó év, ma magam mögött hagylak,
búcsúzom, s a múltnak adlak!
Egy éj, majd tovább lépek holnap.
Vajon leszek-e még boldogabb?

Ó év, szólj hát! Te hová szaladsz?
Barázdát húzol az arcomra,
elillansz emléknek a múltba!
Ám, nyomot hagytál a holnapnak!

Mit tettem?-feszít a gondolat.
Hogy, mitől lennék még boldogabb?
Napokra festenék aranyat?
Igen! Hogy, mindig ragyogjanak!

Ha szemedben látnék új utat,
s, ha tudnám, hogy merre halad.
Hinném, hogy a jövő boldogabb,
az új év, mely gyorsan elszalad.

Nagy Erzsébet
Szarvas
/lizbet01/
Örömöd sok legyen,
Bánatod semmi,
Segítsen az Isten boldognak lenni!
Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek,
Én így kívánok Neked Boldog Új Évet!Adjon az új év,
amit a régi nem adott:
nevető örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben árnyékot;
kálváriánkban könnyű keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bőséges esőt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt;
minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;
adjon az isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;
ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az isten puha kenyeret;
adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk.


Petőfi Sándor: A TÉLI ESTÉK

Hova lett a tarka szivárvány az égről?
Hova lett a tarka virág a mezőkről?
Hol van a patakzaj, hol van a madárdal,
S minden éke, kincse a tavasznak s nyárnak?
Odavan mind! csak az emlékezet által
Idéztetnek föl, mint halvány síri árnyak.
Egyebet nem látni hónál és fellegnél;
Koldussá lett a föld, kirabolta a tél.
Olyan a föld, mint egy vén koldus, valóban,
Vállain fejér, de foltos takaró van,
Jéggel van foltozva, itt-ott rongyos is még,
Sok helyen kilátszik mezítelen teste,
Úgy áll a hidegben s didereg... az ínség
Vastagon van bágyadt alakjára festve.
Mit csinálna kinn az ember ilyen tájban?
Mostan ott benn szép az élet a szobában

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,

Azt várják, hogy különb lesz a követője.Itt állok magam is, azt óhajtom itten,

Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.A mezőkön áldást, a hazában békét,

Az emberek szívében boldog egyetértést.Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,

Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk.
Tompa Mihály:Új évkor

Isten házába gyűl
A hívő nép új évnek ünnepén;
Holott forró imát
A buzgó néppel híven mondok én.
És a fohász imígy
Száll ég felé: ajándokozz nekünk
Az új év kezdetén
Új szívet, új lelket, jó Istenünk!
S mig érzeménye így
Felbuzdult lelkemnek mennyben mulat:
Ki nem feledhetem
Imámbul a lányt, imádottamat;
S imé nyilt ajkamon
Véletlenűl ez új fohászt lelem:
Maradjon, oh leány,
Kebledben a régi szív s érzelem!(1847)
Újesztendõ, vígság szerzõ, most kezd újulni,
újulása víg örömet most kezd hirdetni.
Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei!
Új napokkal, bor, búzával látogass minket.
Így szentelünk mi is Neked víg esztendõket.
Elmúlt tõlünk az ó idõ, melyben bánkódtunk,
bánat miatt siralomra gyakran jutottunk.
Jutott hozzánk az új idõ, melyben vigadjunk,
vigadással Úr Jézusnak glóriát mondjunk!
Újesztendõ, vígság szerzõ, most kezd újulni,
újulása víg örömet most kezd hirdetni.

Csillagfényes álmaid váljanak valóra,
Legyen ünnep lelkednek minden nap és óra.
Kerülje a bánat örökre el házad,
Érjen annyi boldogság, mit ember csak kívánhat.

Újévi Köszöntő

Meghitten gondolunk az elmúlt évekre,
Hol örömet, hol bánatot hagyott örökbe.
Tiszteletbe tartva múltat és jövőt,
Feledjük a rosszat, gyűjtsük az erőt.

Bízzunk és reméljük az újévre nézve,
Minden családban legyen egészség és béke.
Tisztesség legyen a vendég az év küszöbén,
Mit örökbe fogadunk a szívünk közepén.

Legyen erő, egészség minden házban,
Kenyér az asztalon a meleg szobában.
Bor, szalonna sose fogyjon el,
Búzánkat a jég sose verje el.

A jókívánságokat lehetne sorolni,
Embertársainkat, igazán szeretni.
Legyen közöttünk a szeretet és békesség,
Az új évezrednek a küszöbén.

Ma még vannak göröngyös utak,
Hol a szeretet nehezen bukdácsolgat.
Bízzunk, talán nem mentél el még,
Az újévben teleszel nálunk a vendég.

Minden ember igazi álma,
Hogy boldogságát egyszer megtalálja.
Szeressük egymást úgy, mint gyermekünk,
Boldogok igazán csak akkor lehetünk.Kívánságaim a 2009. esztendőre

Sok örömöt, boldogságot,
jó levegőt, szép világot.
Pénztárcába sok-sok ezrest,
minimálbért több százezrest.

Lecsökkentett adóterhet,
ez hozza majd meg a kedvet.
Szimpatikus benzinárat,
mindenkinek szép kis házat.

Hajléktalan egy se legyen,
lakhassanak emeleten.
Munkahelyek száma tenger,
dolgozhasson minden ember.

Egészségügy tökéletes,
politikus becsületes.
Minden gyermek szép családban,
nyugdíjasok szép hazában.

Közlekedés mindenhol jó,
mely most ritka fehér holló.
Kerékpárút, szép zöld erdő,
sok hektár föld szépen termő.

Ember embert sose bántson,
erőszakot sose lásson.
Rendőr, civil egymás mellett
békességet képviselhet.

Béke legyen a világon,
madarak a zöld faágon.
Legyen szebb az életünk.
Érte együtt tehetünk!

Hné Lakatos Margit

Szilveszteri köszöntő!
Ami mögöttünk van, ha nehéz is, vége.
Tegyük most a gondot, bosszúságot félre!
Búcsúztassuk méltón az öreg Óévet,
s bizakodva várjunk Új esztendő, téged!
Hozz az embereknek boldogságot, békét!
Varázsold szemükbe öröm tiszta fényét!
Hitük sose fogyjon, szívük ne csüggedjen!
Asztalukon étel, s ital mindig legyen!
Pénzt adj a szegénynek, erőt, csüggedőnek!
Reményt nyújts, ha néha nehéz napok jőnek!
Feledjük a rosszat, őrizzük a szépet!
Kívánjunk egymásnak Boldogabb Új évet!


Közeleg az év vége,ismét eltelt 1 év,
szívünkben feléled egy-egy régi emlék.
Felidézzük az elmúlt,szép pillanatokat,
a tovaszállt,meg nem élt,tűnő álmokat.
Titokban reméljük,boldog évek várnak,
nem lesz benne többé szomorúság,bánat.
Köszöntsük hát együtt a következő évet,
kívánjuk hogy álmunk sose érjen véget.
Ehhez kívánok Neked Nagyon Boldog Új Évet!

Adjon az új év, amit a rég nem adott: nevető örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben árnyékot;
kálváriánkban könnyű keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bőséges esőt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt;
minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;
adjon az isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;
ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az Isten puha kenyeret;
adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk.
Csata ErnőVálaszoljon vissza   Tekintse meg az üzenetlistát

Vörösmarty Mihály:
Ártatlanság köntösében…

Ártatlanság köntösében

A szép új esztendő
Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettő.
Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,
Másik teljes a boldogság
Édes örömével.
E kettőből úgy keverjen,
Az új év, magának,
Édes Bácsi, hogy örüljön
Legjobb italának.
Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a kesertől
Még jobb ízt vehessen.
Ezt kívánja a kis Gili
Nem zöld águ fáról,
Hanem jó meleg szobának
Közepe tájáról.
S marad kicsin szolgálója
Ápoló kegyének.
Tartsa meg őt továbbra is
Gondja gyermekének.
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK !

                                                                                                            


B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!


A sas, a csóka és a pásztor

(Aiszóposz meséje nyomán írta Aranyosi Ervin)


csoka

Egyszer a csókának
nagy ötlete támadt!
Elképzelte magát,
böhöm nagy madárnak.
Rögvest példaképet
választott magának:
A sas lesz a bálvány,
- eléggé nagy állat!
Legközelebb ezért
lesben állt és nézte,
- mert egy emelettel
alatta volt fészke, -
hogy a ragadozó
bárányra vadászott,
felkapva prédáját
hipp-hopp tovaszállott.
Így a zsákmányszerzést
elleste a csóka.
Egyből belevágott,
nem is gyakorolta.
Kinézte magának
a nyáj legszebb kosát,
lecsapott az égből…
De mégsem tett csodát.
Mert a csóka körme
kos gyapjába akadt,
hiába csapkodott,
nem szállt fel, ott ragadt.
Nehéz volt a hím juh,
- s csapdában a karma!
Nem tud menekülni,
bárhogy is akarna.
Rohan már a pásztor,
elkapja a csókát.
Gyorsan lenyiszálja
összes szárnya tollát.
S mivel időközben
beköszönt az este,
pásztor a csókával
otthonát kereste.
Megörvendezteti
apró csemetéit,
s ahogy megmutatja
meredt szemmel nézik.
Örülnek a lurkók,
azért megkérdezik
apjuktól a dolgot:
- Milyen madár ez itt?
-Ez bizony egy csóka -
válaszol a pásztor
- az persze más dolog,
mit gondolt magáról
ez a buta madár,
magát sasnak hitte,
és ahogy látjátok
igen “sokra vitte”.
Végül tanulsága
is van a mesének:
Nem sok értelme van
olyan versengésnek,
mikor nálad jobbat
próbálsz megelőzni,
de meglévő erőd
kevés, nem tudsz győzni.
Nem fogsz majd örülni
baljós sikerednek!
Egy dolgot érhetsz el,
azt, hogy kinevetnek.

Régi jó szokása a magyar embereknek,
Esztendőt temetni összesereglettek.
Esztendőt temetni, újat köszönteni,
Múltból a jövőbe bátran tekinteni.
E szokáshoz híven összesereglettünk,
Hogy az elmúlt évtől szépen búcsút vegyünk.
Búcsút vegyünk annak öröm, bánatitól,
Eredményeitől és kudarcaitól.
Nem volt sikertelen az elmúlt esztendő,
Áldásban, termésben nem volt szűkölködő.
Isten megáldotta verejtékhullásunk,
Ha nem is színültig, tele a hámbárunk.
Szőlőhegyeink is gazdagon teremtek,
Vidámító jó bort bőven csepegtettek.
Barátságot szőni, bánatot felejtni,
Sógorság, komaság összejön vigadni.
Összejön, de szemét a jövőbe veti,
Vajon mit takar az? Folyton azt kérdezi.
Örömet takar-e vagy pedig bánatot?
Sikert, eredményt-e vagy pedig kudarcot?
Ne felejtsd, jó népem: a haladás titka,
Ma is, ezután is: imádság és munka.
Küzdj, és bízva bízzál, szükség az imádság,
Emberé a munka, Istené az áldás.
Örömmel köszöntlek ez Újesztendőben
Áldás szálljon rátok gazdagon és bőven.
Mezőn kalász nőjön, réten fű zöldüljön,
Munkában a nóta vidáman csendüljön.
Miben szűkölködünk? - ami még meg nincsen,
A beállott Újévben adja meg az Isten.
Ez a kívánságunk, ami még úgy kéne,
Megértést és békét a népek szívébe.
Hogy keresztény néped megtérjen és éljen,
Sok szenvedés után boldog időt érjen.
Adjon az Úristen ez újévben víg kacagást, csengőt,
Adjon Isten mindnyájunknak Boldog Újesztendőt


 B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
 L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai  

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malac a
T öbbé ne legyen senkinek panasza  

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!Aranyosi Ervin: Idióta téli vers
Jót akaró,
hótakaró
betemet
egy tetemet?
Miska bátya
kiskabátja
meg nem óvta?
Reggel óta
nyelve szótlan.
Benne holtan
sem beszél
a szembe szél.
Hallja Eszti,
s eszét veszti,
mert dermedve
nem egy medve,
alszik mélyen
erdőszélen.
- Ki? - A Miska,-
kis hamiska!
Az, a részeg,
bolhafészek.
Megfagyott,
s lett tetszhalott.
Ám a teste,
ami este,
még elázott,
- s nem teázott! -
alkohollal átitatva.
a hatását nem vitatva,
hóban ágyat keresett,
és el is szenderedett.
Eszti mikor rátalála,
akkor lett szörnyű halála.
A sodrófa kemény éle,
lesújtott Miskánk fejére
és a hóban elterült,
majd jobb létre szenderült...
Jót akaró,
hótakaró
betemet
egy tetemet...
Békés álmainkba ne csalódjunk soha
Oltalmazzon minket emberek mosolya,
Lelkünkben béke és szeretet virítson,
Düh és gaz álnokság meg ne szomorítson.
Ostoba szólamra ne hajoljon szívünk
Gazdagság kísérje minden vidám léptünk,

Útjaink vigyenek igaz célunk felé
Jövendőnk munkája ne váljon vízzé.

Éjszaka pompásan ragyogjon csillagod
Veled lehessek, amikor csak akarod,
Egymásra találjon most minden kereső,
Társával éljen minden egymást szerető.

Közösen tegyük szebbé ezt a világot
Ízleljünk már most földi boldogságot,
Váljon minden titkos szép álmunk valóra,
Áldott legyen minden együtt töltött óra.
Nevetni tudjunk és őszintén örülni
Odvas idő fogát messze elkerülni,
Keveset mondok végül, de szépet:

Kívánok Boldog Új Évet!
 

 Szilveszteri manó

Szilveszterkor van egy manó,
Ki mindenkibe humort ró.
Tűzijátékozik velünk,
S dalolja énekünk.
S egyszer aztán azt mondja:
Szilveszteri kismalac,
Puszild meg az ajkamat!

Lóherét hoz ajándékba,
Adj neki egy puszit még ma!
Zsákjában egy tucat humor,
Nevess vele te is Hunor!
Nevess, nevess,
Addig, míg itt van,
Mert nem sokáig marad,
Tudjátok, neki is dolga van!
Manó mese


télimanószignós

Erdő mélyén, vén tölgyfában,
földközeli, szép odvában,
kis manócska éldegélt.
Hablaty nevet adták néki,
mert annyit tudott beszélni,
állandóan csak beszélt.
Vagyis be nem állt a szája.
Más mit gondol? Fütyült rája!
Csak fújta, min esze járt.
Egy nap összefut Szeliddel,
a kedves, jószívű őzzel,
aki véle szóba állt.
Jaj, szelíd, de jó hogy látlak,
s nem kell elfutnom utánad,
hogy elmondhassam neked.
Álmomban egy pillanatban,
Beleestél a patakba,
s veszélyben volt életed.
De én éppen arra mentem,
kihúztalak onnan menten,
s megmentettelek, tudod?
Milyen jó, hogy én ott voltam…
Azt mindenki tudja rólam,
milyen nagyszerű vagyok.
És miközben mindezt mondta,
tovább indult a vadonba,
s a másikra nem figyelt.
Az Őz így szólt: – Jó hogy látlak..
De a manólábak messze jártak.
így Szelídnek nem felelt.
Hablaty útját tovább járva,
Rálelt a dolgos harkályra
és megszólította Őt
Képzeld el sapkás barátom,
- füleddel most csüngj a számon -
mi történt tegnapelőtt.
Délelőtt az erdőt jártam,
s térdig érő posvány sárban,
széles ösvény közepén,
mászott egy óriás giliszta,
ki magát kövérre hízta.
- Akkor rád gondoltam én.
Milyen jó falat is lenne,
harkály pajtás de jót enne,
jól is lakna tán vele.
De mivel te nem voltál ott,
s én nem eszem csúszómászót,
megmenekült élete.
Csak gondoltam, jó ha tudod,
most keresel, ott meg jutott,
volna néhány jó falat.
Jó helyen kell jókor lenni,
ha finomat akarsz enni,
más különben nem marad.
Harkály a fejét csóválta,
de őt most a dolga várta,
hogy élelme meglegyen.
Hablaty bizony önző módon,
viselkedett mással, folyton.
Átgázolt a lelkeken.
Az erdő többi kis lakója
megunta a kelekótya
manó önző tetteit.
Úgy döntöttek hogy a rosszat,
aki mindenkit felbosszant,
hozzá méltón büntetik.
Megbeszélték, hogyha látják,
szó nélkül faképnél hagyják
elkerülik messzire.
Úgy is jól el van magával,
barátkozzon a magánnyal,
s fájjon most az ő szíve.
Hablaty másnap mit sem sejtve,
Önmagával jól eltelve,
Járta kedvenc erdejét.
Látta Szurit szembejönni,
készült is már ráköszönni,
de a süni hopp, letért.
Útját másfelé folytatta,
a manót faképnél hagyta,
eltűnt, a föld nyelte el.
Hogy ez mily’ gyorsan elmászott,
az is lehet, hogy nem látott?
- magában ezt tette fel.
Így járt később cinikével,
a gyors lábú kisegérrel,
mikor észre vette őt,
messze surrant mint egy árnyék,
szinte, mintha köddé válnék,
s nem volt ott, hol azelőtt.
Elkerülte minden állat,
szíve ezért nagyon fájhat.
ki meglátta menekült.
Nem esett jól a lelkének,
hogy mások vele nem beszélnek.
s egy fa tövébe leült.
Brü-hü-hü – sírt kicsi lelke,
mert a magányt nem viselte
s fájt a szíve jaj nagyon.
Miért kerüli minden állat?
- A válasz csak egyre várat, -
mi lehet az ok vajon?
Arra repült egy kis cinke,
kit úgy hívtak, hogy picinke,
s megsajnálta a manót.
- Ne sírj, nincsen minden veszve,
tudok írt fájó sebedre!
- vigasztalta Hablatyot.
- Tudom neked mit kell tenni,
s ismét tudjanak szeretni
barátként az állatok.
Rossz természettel megáldva,
Nem figyelsz a más szavára,
ennyi lehet rá az ok.
Lelki szemetesnek nézed,
ki nem kerül messze téged,
figyelmetlen vagy sokat!
Nem csak rólad szól az élet,
mi eszedbe jut elmeséled,
s nem hallgatsz meg másokat.
Kérlek, figyelj oda rájuk,
így lehetsz csak a barátjuk,
hadd meséljenek neked,
Engedd, hogy más is elmondja,
Mi öröme, s mi a gondja,
- bátran ossza meg veled.
Sőt, – meséljen,- erre  kérd meg!
Hidd el majd jobban megérted
hogyan zajlik életük.
Meghallgatnak Ők is téged,
kalandjaid elmeséled,
együtt mulathatsz velük.
Sose felejtsd megkérdezni:
A “hogy vagy?” kérdést fel kell tenni,
s érezzék, hogy érdekel.
Mert ha odafigyelsz másra,
számíthatsz a barátságra,
s a legtöbbet éred el.
Hablaty tehát megfogadta,
a becsület szavát adta,
megváltozik, meg bizony.
Nem ismer rá a mamája
egyre több lesz a barátja
fontos lesz a jó viszony.
Figyelmes lesz és törődő,
büszke lesz rá ez az erdő,
Vagyis hát az állatok.
Kíváncsian mindig kérdez,
s mindenkivel együtt érez:
- Mi újság van nálatok?
Elbúcsúzott Picinkétől,
a segítőkész kis cinkétől,
s indult, is hogy megtegye
mindazt amit megbeszéltek,
amiről eszmét cseréltek,
de támadt egy ötlete.
Utoljára visszakérdez,
kedvesen szólt Picinkéhez,
- Hát te kedves hogy vagy ma?
Boldogan szállt el a cinke,
és  amikor búcsút inte,
kísérte a mosolya.
Hablatyunk hát neki vágott,
megszerezze, mire vágyott,
szeretetre szert tegyen.
Kedvessége megnyerő volt,
mindenkihez csak szívből szólt,
ahogy járt erdőn, hegyen.
S ahogy újra útját járta,
arra tévedt kis barátja,
a pettyes hátú őzike.
Bár hablaty megérdemelte,
ahogy rég, most sem kerülte,
- de hallgatni győzi-e?
Ám manónk beszéde kurta,
oldalát egy kérdés fúrta,
s ezt a kérdést tette fel.
Szervusz Szelíd! Kérlek, mondd csak
őzgidácskám, te ma hogy vagy?
- s kíváncsiság lepte el.
Őzgidácska meglepetten,
érte manócskánkat tetten.
- Nahát, hogy megváltozott!
S a manónk már nem csak kérdez,
kíváncsi és együtt érez,
ott maradt,  s nem távozott.
Köszi Hablaty, jól vagyok.
Vagyis hát! vannak bajok,
fáj a torkom egy kicsit.
Reggel, napos hangulatban,
megfürödtem a patakban.
S hallottam a szél visít!
Beborult az ég felettem,
s megfáztam, mert vizes lettem,
s nem száradtam meg hamar.
Kedves Szelíd! Gyere, mára
meghívlak forró teára,
s torkod többé nem kapar.
Hívta lelkesen az őzet.
- Egy kamillás teafőzet,
meggyógyítja torkodat.
A nyakadra kötök sálat,
amíg iszod a teádat,
melegít és ott marad.
Együtt teát szürcsölgettek,
bizony jól átmelegedtek.
Szívüknek is jól esett.
Kedves hablaty, oly jót tettél,
- mint álmodban, – megmentettél,
s vissza adtad hitemet.
- Kár, hogy eddig nem figyeltem,
Látom már, hogy rosszul tettem!
- Szólt manónk, s már nevetett.
Aztán Szelíd búcsút intett,
megmászta a hegygerincet,
biztos haza sietett.
Kis manónk ezután sokkal
jobban bánt az állatokkal,
s mindenkit meghallgatott.
Minden állat észrevette
a változást,  s megszerette
ezt a kedves kis manót.
Hadd mondjam el itt a végén,
amire gondolok még én,
figyeljetek gyerekek:
Legszebb dolog a világon,
s legyen részed, azt kívánom,
az önzetlen szeretet.


A Netlogon megjelentetett, a Baba-mesevilág weboldalán található,  sajnos számomra ismeretlen szerző meséje alapján, a verset írta: Aranyosi Ervin
Illusztráció: Aranyosi Ervin

Ami mögöttünk van, ha nehéz is, vége.
Tegyük most a gondot,
bosszúságot félre!
Búcsúztassuk méltón
az öreg Óévet,
s bizakodva várjunk
Új esztendő, téged!Hozz az embereknek
boldogságot, békét!
Varázsold szemükbe
öröm tiszta fényé.Hitük sose fogyjon,
szívük ne csüggedjen!
Asztalukon étel,
s ital mindig legyen!Pénzt adj a szegénynek,
erőt, csüggedőnek!
Reményt nyújts, ha néha
nehéz napok jőnek!Feledjük a rosszat,
őrizzük a szépet!
kívánjunk egymásnak
boldogabb Új évet!Meghitten gondolunk az elmúlt évekre,
Hol örömet, hol bánatot hagyott örökbe.
Tiszteletbe tartva múltat és jövőt,
Feledjük a rosszat, gyűjtsük az erőt.Bízzunk és reméljük az újévre nézve,
Minden családban legyen egészség és béke.
Tisztesség legyen a vendég az év küszöbén,
Mit örökbe fogadunk a szívünk közepén.Legyen erő, egészség minden házban,
Kenyér az asztalon a meleg szobában.
Bor, szalonna sose fogyjon el,
Búzánkat a jég sose verje el.A jókívánságokat lehetne sorolni,
Embertársainkat, igazán szeretni.
Legyen közöttünk a szeretet és békesség,
Az új évezrednek a küszöbén.Ma még vannak göröngyös utak,
Hol a szeretet nehezen bukdácsolgat.
Bízzunk, talán nem mentél el még,
Az újévben teleszel nálunk a vendég.Minden ember igazi álma,
Hogy boldogságát egyszer megtalálja.
Szeressük egymást úgy, mint gyermekünk,
Boldogok igazán csak akkor lehetünk.

Hogy boldog lehess, 3 kincset keress:
Higgy, remélj, szeress.
Hozzon az új év örömből végtelent,
szeretetből önzetlent, sikereket mit csak lehet!”
Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.